Děti

Věková kategorie 6-10 let

 Při tréninku těchto dětí vycházíme z jejich muskulaturní stavby těla. Z toho vyplývá, že děti u nás mohou začít svou tenisovou kariéru i s dřevěnou pálkou. Hráči s lepší muskulaturní stavbou samozřejmě začínají již s raketou. Klub disponuje pálkami a není problém jejich zapůjčení. U tenisových raket toto zapůjčení není možné, ale je možnost zakoupení a případně poradenství u našeho klubového partnera, který tyto věci řeší za nás ( p. Krutil Pavel).

Tréninky probíhají u našeho klubu celoročně. Naše představa o průběhu tréninů je 3 a více hodin týdně. Tréninky hráčů/ček jsou plánovány vždy v neděli na celý další týden. Po domluvě je možnost samozřejmě i menší počet tréninkových hodin, ale tady je podmínkou přímá konzultace s hlavním trenérem LTC Přerov.

V případě talentu dítěte a ochoty rodičů podporovat svého potomka v tenisové kariéře je samozřejmostí jeho závodní registrace ( při dovršení 10 let věku ) u našeho klubu. Tento fakt se ovšem odrazí na počtu tréninkových hodin za týden. Samozřejmostí je konzultace s hlavním trenérem a vytvoření individuálního tréninkového plánu.


Věková kategorie 10 +

U těchto hráčů je již samozřejmostí vybavení tenisovou raketou. Hráči se seznámí s technikou tenisových úderů a postupně jsou zařazováni do tréninkových skupin dle dosažení svých tenisových dovedností. V případě, že hráč/ka nedisponuje vlastní raketou, je možnost zakoupení a případně poradenství u našeho klubového partnera, který tyto věci řeší za nás ( p. Krutil Pavel).

Tréninky probíhají u našeho klubu celoročně. Naše představa o průběhu tréninů je 3 a více hodin týdně. Tréninky hráčů/ček jsou plánovány vždy v neděli na celý další týden. Po domluvě je možnost samozřejmě i menší počet tréninkových hodin, ale tady je podmínkou přímá konzultace s hlavním trenérem LTC Přerov.

V případě talentu dítěte a ochoty rodičů podporovat svého potomka v tenisové kariéře je samozřejmostí jeho závodní registrace u našeho klubu. Tento fakt se ovšem odrazí na počtu tréninkových hodin za týden. Samozřejmostí je konzultace s hlavním trenérem a vytvoření individuálního tréninkového plánu.